Instytut Demokracji Bezpośredniej

Uprzejmie informujemy, że Fundacja pozyskała środki na realizację nowego projektu edukacji obywatelskiej. W najbliższych tygodniach rozpoczniemy działania.

Projekt dofinansowany z budżetu państwa w ramach realizacji zadania publicznego.

Instytut Demokracji Bezpośredniej

Wartość dofinansowania 4284900 zł, co stanowi 100,00% wartości zadania publicznego.

Projekt to obywatelska kampania edukacji społecznej na rzecz wyegzekwowania art. 4 Konstytucji RP. Chcemy wzmocnić zwierzchnią władzę Narodu i popularyzować bezpośrednie formy jej sprawowania. Promujemy referenda i istniejące w polskim prawie instrumenty zaangażowania obywateli.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem na stronie https://LubBezposrednio.pl