Fundacja Potrafisz Polsko!

Głównym celem działań Fundacji Potrafisz Polsko! jest aktywizacja środowisk lokalnych poprzez wsparcie inicjatyw charytatywnych, z myślą o budowie kapitału społecznego, opartego na współpracy i zaufaniu. Działamy również na rzecz aktywizacji obywatelskiej oraz przedsiębiorczości. Jesteśmy przekonani, że o sile Polski stanowią jej obywatele. W obszarze gospodarczym to polskie małe i średnie firmy, budujące bogactwo dzięki pracy i innowacyjności.

W wymiarze społeczno-politycznym to zaś organizacje pozarządowe i ruchy obywatelskie wyrastające z poczucia odpowiedzialności i wspólnoty. Przekaż 1% podatku na realizację celów statutowych Fundacji Potrafisz Polsko – wystarczy w deklaracji podatkowej wpisać nasz numer KRS 0000150277. Opcjonalnie możesz wskazać cel szczegółowy podając województwo, w którym zrealizujemy nasze projekty lokalne.

Wierzymy, że Potrafisz Polsko!